Att tänka på innan du använder nya kosmetiska produkter:

Vi rekommenderar att du alltid utför ett allergitest före användning av nya kosmetiska produkter. Allergitestet ska utföras minst 48 timmar före den tilltänkta användningen och genomförs genom att applicera produkten i armvecket. Om huden reagerar med sveda och/eller irritation kan det innebära att du är allergisk eller överkänslig mot något av ämnena i produkten och du bör inte använda den. Vi ber dig notera att detta test inte kan påvisa med säkerhet om du är allergisk eller inte utan endast är en försiktighetsåtgärd för att undvika risken för eventuella allergiska reaktioner.

Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla köp av varor som görs via www.färgcollection.se och genom att beställa en produkt på www.färgcollection.se godkänner du dessa allmänna villkor. Vid frågor, kommentarer eller förslag är du välkommen att kontakta oss via mail: kontakt@fargcollection.se
Normal leveranstid är inom 5 arbetsdagar. 

1.             Bolagsinformation

1.1          FÄRG Empowerment AB (ägare till varumärket FÄRG), org.nr. 556706-3069 och SE556706306901, är registrerat med säte i Stockholm och ägs  i sin tur av moderbolaget MDB Invest AB (org.nr: 556752-3070). Bolaget erbjuder försäljning av kosmetiska produkter, läromaterial och utbildning samt kurser via hemsidan www.färgcollection.se och via återförsäljare. I nedanstående text förkortas bolagsnamnet till enbart FÄRG.

         

2.             Kundregister, sekretess & GDPR

2.1          FÄRGs kundregister är konfidentiellt. FÄRG förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag. Uppgifterna du lämnar vid en lagd order och när du registrerar konto hos oss lagras i vårt kundregister.Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR. Vi sparar endast uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din (ev. framtida) order.  Vi lagrar information för att kunna skicka både fysisk och digital information/produkter. Vill du få information om vilka uppgifter vi har lagrade om dig, ändra uppgifter eller bli borttagen ur våra register ber vi dig kontakta vår kundservice här>>

2.2          FÄRG rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på sajten. När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Om du fyller i felaktiga adressuppgifter får du själv stå för den extrakostnad som kan uppstå om FÄRG får tillbaka skickad produkt och måste skicka om till annan adress. 


2.3       Vid registrering som kund med rabatt hos FÄRG godkänner du per automatik prenumeration av nyhetsutskick via e-post. Vill du ej längre mottaga dessa utskick, skickar du ett e-postmeddelande till kontakt@fargcollection.se med texten: ”Avbryt prenumeration” på ämnesraden. Dock kommer då tillgången till din rabatt att avbrytas.

2.4          FÄRG tar ansvar för alla personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp. Uppgifterna används för bedömning, tecknande och genomförande av leveransavtalet och för att förvalta den kundrelation som uppstår härav, däri inbegripet riktade marknadsaktiviteter, som organiseras av FÄRG för indrivning av utestående betalningar, bedrägeribekämpning och för att uppfylla lagenliga skyldigheter. MDB  lämnar inga uppgifter till tredje part, uppgifter kan dock komma att lämnas till bolag inom samma koncern som FÄRG.

2.5          FÄRGs moderbolag, MDB Invest AB (org. nr. 556752-3070) är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är skyldig att rätta upp uppgifter om en registrerad som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag eller insyn i vilka personuppgifter som har registrerats kan du ställa till kontakt@fargcollection.se


3.             Beställning och avtal

3.1         För att kunna beställa på sajten måste du ha fyllt 18 år. FÄRG accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. 

3.2          För att kunna göra ett köp via sajten måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies


3.3          Beställning kan endast ske på www.fargcollection.com i för ändamålet avsedda formulär. Vänligen observera att en beställning är ogiltig om FÄRG inte kan fastställa din bostadsadress. FÄRG förbehåller sig rätten att neka beställningar utan angivande av skäl.


3.4          Ett bindande avtal ingås först när FÄRG  via e-post bekräftat din beställning. FÄRG reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. FÄRG har rätt att korrigera eventuella fel samt ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer FÄRG naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan FÄRG fortsätter med beställningen. 


3.5          Du har rätt att kostnadsfritt avbeställa hela eller delar av en beställning förutsatt att leveransen inte har skickats iväg från FÄRG. Avbeställningar ska skickas per e-post till följande adress: kontakt@fargcollection.se
Har leveransen redan skickats får du stå för portokostnaden för den returnerade varan. 


4.             Ångerrätt 

4.1          Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som kund hos FÄRG alltid en ångerrätt.


4.2          För det fall du önskar utnyttja ångerrätten ska du meddela FÄRG inom 14 dagar från det att du mottagit varan/-orna. Vid kontakt kommer FÄRG tillhandahålla dig med uppgifter om aktuell returadress som ska användas när varan återsänds. Du skall även returnerna din beställningsbekräftelse som kom med i originalleveransen.

4.3          Ditt meddelande anses ha lämnats den dag som det skickades. Du ska snarast därefter returnera de varor som du mottagit och som du önskar utnyttja ångerrätten för.


4.4          Ångerrätten gäller ENDAST om varan är i väsentligt oförändrat skick så att ny försäljning av varan kan göras. Alla tillbehör som du tog emot tillsammans med varan ska inkluderas i returförsändelsen. Du har rätt att undersöka varan som du har köpt. Undersökningen måste dock utföras med varsamhet och inte göras mer omfattande än vad som är nödvändigt.


4.5          Vi ber dig notera att du själv ansvarar för returkostnaderna. Returnerade varor ska även vara väl förpackade för att säkerställa att de inte skadas i transporten.


4.6          Inom 14 dagar från mottagande av den returnerade varan, och förutsatt att varan är i väsentligt oförändrat skick, kommer FÄRG att återbetala det belopp som du betalat för den returnerade varan.


5.             Reklamation

5.1          Är det något fel på din vara? Kontakta alltid FÄRG för en reklamation, glöm inte bort att i reklamationen ange vad du anser är fel på varan. För en retur behöver du motta uppgifter om aktuell returadress och ett returnummer som du behöver för att returnera varan.


5.2          Om du får en felaktig, eller felexpedierad, vara kommer FÄRG i händelse av retur att stå för transportkostnaderna. Reklamation ska ske snarast efter det att du upptäckte felet i varan.


5.3          När du kontaktar FÄRG, via kontakt@fargcollection.se för reklamation, behöver du kunna ange följande information:

(a)          ordernummer

(b)          namn på artikel


5.4          För att undvika skador under returfrakten ska alla varor vara erforderligt paketerade. Om skador uppkommer under returfrakten, och dessa beror på bristfällig paketering, kommer varan inte ersätts.


6.             Leverans

6.1          Alla beställningar levereras inom Sverige med hjälp av Posten (PostNord AB) samt TNT. Kontrollera noggrant fraktavgiften som tillkommer utöver varans pris. Vid transporter från FÄRG till kund är FÄRG ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till FÄRG är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.


6.2          FÄRG expedierar godkända och bekräftade beställningar i den ordning beställningarna mottagits. Alla beställningar som företaget bekräftat expedieras skyndsamt och med ambitionen att skicka senast vardagen efter beställning. Beroende på ordermängd kan dock leverans ske absolut senast fem (5) arbetsdagar efter det att beställningen inkommit till FÄRG.


6.3          Vi ber dig notera att de leveranstider som anges på hemsidan endast är uppskattningar. Om en vara inte kan levereras på grund av t.ex. lagerbrist eller försenade leveranser till FÄRG kommer du få ett meddelande via e-post med information om förseningen senast tre (3) dagar efter din beställning.

6.4          Fraktfritt på ordrar över 695kr ink moms.


7.             Transportgaranti

7.1          Alla försändelser som skickas är försäkrade av FÄRG. Om du upptäcker en skada på paketet innan du öppnar det ska du anmäla detta till utlämningsstället där du hämtade din försändelse. Om du redan öppnat försändelsen när du upptäcker skadan ska du följa instruktionerna ovan avseende reklamation och returrätt. Varor skadade i transporten ersätts kostnadsfritt av FÄRG, förutsatt att den skadade varan återsänds.


8.             Priser och avgifter

8.1          Priserna är angivna inklusive moms - förutsatt att du inte är inloggad i kundgruppen Gymnasier - då kan du välja hur priset visas. Det pris som gäller är det pris som på beställningsdagen anges på www.fargcollection.com Priserna är angivna exklusive frakt och betalningsavgifter.


8.2          Vi reserverar oss för felskrivningar gällande priser.


8.3           Redan rabatterade erbjudanden kan ej kombineras med andra rabatter.


9.          Betalning

9.1       Du kan välja ett av följande betalningssätt:


9.2       Kortköp

Vid betalning med kort förbehåller sig FÄRG rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering av köpsumman finns samt adressuppgifter på köparen. FÄRG förbehåller sig rätten att neka köp.


9.3       Fakturaköp

Vi erbjuder även köp mot faktura. Faktureringen sker av Billmate AB och eventuella frågor kring detta hänvisas direkt till dem, tfn: 040-30 35 00 . En faktureringskostnad tillkommer om 50 kronor tillkommer på detta alternativ. Har du fått en faktura men inga varor - ring omedelbart till Billmate och meddela detta så att du inte får förseningsavgift pålagd. Kontakta även FÄRG om varorna inte har kommit inom 5 arbetsdagar efter din beställning. 


9.4       Swish
Du kan även välja betalningsalternativet Swish som hanteras av Billmate AB. 


10.          Åldersgräns

10.1      FÄRG tillämpar 18-årsgräns vid kort- och kreditköp.


11.          Ansvar vid försenad leverans eller fel i varan

11.1       Beställda varor ska endast användas i enlighet med tillverkarens produktbeskrivning. Skador uppkomna vid felaktig användning ersätts inte.


11.2       Med undantag för vad som omnämns i konsumentköplagen om fel i varan och försenad leverans är FÄRGs ansvar begränsat till det belopp kunden betalat för varan.


12.          Allergiska reaktioner vid användning av Produkt

12.1       FÄRG ansvarar ej för överkänslighet, allergiska reaktioner eller liknande besvär uppkomna vid användandet av produkter köpta av FÄRG. Du, som köpare, är ansvarig för att kontrollera före användning att du inte är allergisk mot något ämne i varan. Vi rekommenderar alla köpare av nya kosmetiska varor att genomföra ett allergitest minst 48 timmer före tilltänkt användning.


13.          Force majeure

13.1       För det fall force majeure inträffar och detta hindrar oss från att leverera den beställda varan under en viss period meddelar vi dig om detta så snart vi har fått kännedom om händelsen. I meddelandet anges i möjligaste mån när hindret för leveransen beräknas upphöra. När du får ett sådant meddelande har du rätt att antingen annullera ditt köp eller att hålla fast vid köpet. I händelse av force majeure under en längre period än två (2) månader har FÄRG rätt att häva köpet. I sådana fall ansvarar FÄRG inte för några skador som åsamkats beställaren.


13.2       Med force majeure avses bland annat naturkatastrofer, pandemier, strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud och andra oförutsedda händelser som FÄRG inte har kontroll över, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.


14.          Övrigt

141       Vid tvist hänvisar vi i första hand till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Vi följer alltid deras rekommendationer. Konsumentköplagen (1990:932), som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.


14.2      FÄRG förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Alla ändringar gäller endast för de beställningar som görs efter det att ändringarna publicerats på www.fargcollection.com


14.4       Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor förklaras ogiltig eller jämkas av domstol ska övriga bestämmelser fortsatt gälla oförändrade.


14.5       Alla beställningar och köp som genomförs med FÄRG ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.


14.6       Du accepterar det svenska domstolsväsendets exklusiva jurisdiktion för att avgöra tvister som kan uppkomma genom dessa allmänna villkor. All kommunikation från FÄRGkommer att ske på svenska.


14.7       Upplysningar om beställningar, eventuella synpunkter samt övrig annan information kan framföras via e-post till: kontakt@fargcollection.se